Muziek voor een Slaapstad

Muziek voor een Slaapstad (Music for a dormitory Town) (1979)

commissioned by the Ministerie van C.R.M.
first performance: October 24-1980, Sint Jozefkerk in Gouda
Toonkunst Koor Caecilia from Gouda
Het Gewestelijk Orkest
conductor: Bob Brouwer

The words come from a booklet issued by the local drumband on the occasion of its twentieth anniversary. The Dutch is unpretentious and somewhat clumsy. That’s the very reason why these texts are quite moving at times.
It is written for 3-part choir (sopranos, altos and male voices) and orchestra.

text:
Deel 1: Van de voorzitter
Het voorjaar breekt weer aan en als je buiten alles weer in bloei ziet komen dan voelt een mens zich ook weer beter. Overal is er weer groei en bloei. Ook bij ons is de groei geweldig.
Alleen heeft men nu hoofdbrekens over het materiaal en de uniformen, wat er nu weer aangeschaft moet worden.
Dat daar een hoop geld mee gemoeid is, dat begrijpt iedereen.

Deel 2: In het Concertgebouw
Op 27 juni 1966, een dag om nooit te vergeten, speelde de band, ja heus… in het Concertgebouw.

Deel 3: De dood van tante Bep
Helaas ontviel plotseling Tante Bep, één van onze oprichters, wat voor de vereniging op dat moment een hele klap was.
Alleen de heren B., D. en K. en enige leden van de drumband waren aanwezig bij het ter aarde bestellen van Tante Bep; de rest was met vakantie. Mogen wij hierbij even stil blijven staan en Tante Bep gedenken, die zoveel voor de vereniging heeft gedaan. Dat zij moge rusten in vrede.
Door het plotselinge heengaan van Tante Bep moest het financiële gedeelte uitgezocht worden, wat veel tijd gevergd heeft, waar wij de heer D. dankbaar voor zijn.

Deel 4: De 10 regels, de paaskien, het verzorgingshuis en ons doel
1. Zorg voor je voeten, neem na een mars een voetbad.
2. Kom altijd op tijd.
3. Als je verhinderd bent, laat dit weten.
4. Kleed je niet te dik maar wel doelmatig.
5. Zorg voor hele witte gympen en sokken, rok, broek en overhemd.
6. Wees zuinig op je uniform.
7. Zorg altijd voor een gepoetst instrument.
8. Luister naar leider of leidster.
9. Loop gemakkelijk dus in de maat.
10.Breng altijd een goed humeur mee.

Met de paaskien hebben wij de Overslag verdiend

Ook daar werd een verzorgingshuis aangedaan, waar wij binnen werden geroepen om in de ontspanningszaal te komen spelen. Als je de mensen daar ziet genieten van de muziek dan zouden er meer verzorgingshuizen bezocht moeten worden door bands in het programma van de subsidiemarsen. Dan hoef je niet meer voor lege straten te lopen en je krijgt er zelf ook lol in als je die mensen zo ziet genieten. Dit was er zo maar even tussen door.

Ons doel: wandelen en plezier in en met muziek.